MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati janji layanan, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Kepala UPT Puskesmas Sekargadung

drg. Martha Wahani Patrianty
NIP. 19770319 200604 2 012

About Admin Dinkes

Check Also

SK MAKLUMAT PELAYANAN

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SEKARGADUNG NOMOR : 440/01.7/423.104.07/2022 TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA UPT PUSKESMAS SEKARGADUNG …